MAJA SAAB KA ELISA VÕRGU

Arendaja ja Elisa Teleteenused AS allkirjastasid lepingu, mille alusel rajatakse majja ka Elisa elektroonilise side võrk.

Seega on tulevastel korteriomanikel võimalus valida, millise sideoperaatoriga liituda.

Lisaks Elisale on võimalik liituda Telia võrguga.

Naabrusesse rajatakse filmilinnak

Jaanuaris 2019 anti linnavolikogu otsusega arendajale üle Paljassaare tee 17 kinnistu eesmärgiga rajada sinna loome- ja filmilinnak. 2019. aasta detsembris kuulutati välja riigihange uue filmistuudio projekteerimiseks.

2022. aastaks avatavas linnaku 1. etapis hakkab paiknema kolm stuudiot, neist kaks 14 meetri ehk umbes viiekorruselise maja kõrgused. Teist nii kõrget stuudiot lähiriikides pole ja koos lähedal asuvate looduslike võttepaikadega võiks see siia meelitada ka Amazoni ja Netflixi.

Tallinn Film Wonderland on 18 põhilist filmitootjat ühendav Eesti Filmitööstuse Klaster, mis tegeleb nii stuudiote loomise kui ka opereerimisega eesmärgiga luua Läänemere suurim stuudiokompleks.

Sadamaalale kavandatakse elu- ja ärihooneid

Ehitatavast Tööstuse tn 99 korterelamust teisel pool tänavat on järsk perv. Mereni on sealt vaid paarsada meetrit, kuid ligipääsu takistab Lahesuu sadam.Praegu käib kai ääres tootmine ja eks see mõnd aega veel kindlasti jätkub, aga menetluses olevas Põhja-Tallinna üldplaneeringus on juba sinna rannapromenaad ette nähtud.

Koostatav detailplaneering näeb ette, et tootmismaa muudetakse äri- ja elamumaaks. Autoga pääseb tulevaste hoonete juurde Paljassaare teelt kuid jalakäijatele on juurdepääsutee plaanitud Tööstuse tänavalt algavalt jalakäijate sillalt, kuhu kavatsetakse rajada trepp ja lift.

 

Parkla on valmis

Vastvalminud parkla sissesõidust vasakule jäävad parkimiskohad on kõikidele (sh. naabermajade elanikud) ühiseks kasutamiseks. Sissesõidust paremale jäävad parkimiskohad aga ainult Tööstuse tn 99 uue kortermaja tulevastele elanikele. Parkimiskohad on vastavalt tähistatud.

Parkla esmajärjekorras ehitamiseks oli mitu põhjust. Esiteks oli uue korterelamu tarbeks vaja teha ruumi hoovi sissesõidutee arvelt ja keelata selle ääres parkimine. Seetõttu tuli eelkõige naabermaja autodele anda võimalus parkida uues kohas. Teiseks paiknesid uue korterelamu ja parkla alal mitmed tehnovõrgud, mis oli vajalik ringi tõsta või asendada uutega. Mõistlik oli see töö ühe korraga ära teha.

Uue parkla üldkasutatav osa ja manööverdusala antakse üle linnale st. lumelükkamise, korrashoiu ja tänavavalgustuse maksete tasumise eest hoolitseb tulevikus Tallinna Linnavalitsus. Parkla parempoolsed parkimiskohad jäävad tulevase Tööstuse tn 99 korterelamu omanikele ühiskasutusse.